The application of nanoparticle liposome-impramine blue in the treatment of medulloblastoma in the smoa1 transgenic mice

MacDonald T, Liu J, Munson J, Park J, Wang K, Fei BW, Bellamkonda R, Arbiser J. The application of nanoparticle liposome-impramine blue in the treatment of medulloblastoma in the smoa1 transgenic mice, Neuro-Oncology 2012, 14(Suppl 1) i82-i105.

[PDF]