Liposome-Imipramine Blue Inhibits Sonic Hedgehog Medulloblastoma In Vivo

MacDonald TJ, Liu J, Yu B, Malhotra A, Munson J, Park JC, Wang K, Fei B, Bellamkonda R, Arbiser J. Liposome-imipramine blue inhibits sonic hedgehog medulloblastoma in vivo. Cancers. 2021 Mar 11;13(6):1220.

[PDF]